Prosjekt:

LUN UTLEIE-LEILIGHET

Kundens ønsker:

Barcode var i startfasen av utbyggingen og oppdraget gikk ut på å skape et interiør som skulle være lite «utleie-aktig».

Barcode var på den tiden uferdig og kunden ville skape en leilighet med motvekt til det noe kalde stemningen i strøket med mål om å tiltrekke leietager som ville leie over tid.

Dokumentasjon: